Intervencije

Intervenciji zaradi neurja, ki je povzročal poplave – Julij 2021

Dne, 19.07.2021 so člani PGD Kalobje posredovali v kar dveh intervencijah zaradi neurja, ki je povzročilo poplave. Te so ogrožale objekte ter premoženja na določenih odsekih krajevne skupnosti Kalobje.

Prva intervencija je bila potrebna v Trški Gorci in druga v Kostrivnici.

Po končanem neurju je v poplavnih območjih ostalo veliko vejevja, mulja in drugih naplavin.

Z gasilskim pozdravom, na pomoč!

Galerija