Intervencije

cija posledic neurja s PGD Ponikva – Julij 2023

Na noč 25.07.2023 smo PGD Kalobje priskočili na pomoč PGD Ponikva pri sanaciji posledic po neurju, toda naša pomoč se ni končala tam, saj je bilo še kar nekaj manjših intervencij na našem območju.

Z Gasilskim pozdravom, Na pomoč!