Intervencije

Plaz blizu stanovanjskih objektov – November 2023

5. novembra 2023 smo spet bili pozvani na intervencijo zemeljskega plazu, ki je ogrožal stanovanjske objekte v bližini.

Naši člani so skupaj s stanovalci ogroženih objektov postavili leseno ogrado v dolžini približno 20m ter pomagali očistiti okolico ter lokalno cesto.

Z gasilskim pozdravom, Na pomoč!