Občni zbori

53. redni občni zbor PGD Kalobje

Člani in članice PGD Kalobje smo se v soboto 18. januarja 2020 srečali na 53. občnem zboru društva in pregledali poslovanje ter opravljeno delo v preteklem letu.

S pozdravom članov društva in gostov je občni zbor je pričel predsednik društva Franc Trupej.

Občni zbor je vodilo delovno predsedstvo v sestavi Jože Arzenšek kot predsednik, Marko Selič in Janko Belina kot člana.

V delovnih poročilih je bilo predstavljeno delo na organizacijskem in operativnem področju za preteklo leto. Poročila so podali: predsednik Franci Trupej, poveljnik Dejan Hribernik, predsednik nadzornega odbora Ivan Šafran, blagajničarka Marjeta Vodeb, referentka za članice Andreja Selič in referentka za pionirje in mladino Mateja Mlaker. Člani so soglasno potrdili vsa poročila in sprejeli program dela za leto 2020, ki ga je podal predsednik Franc Trupej. Za leto 2020 se načrtuje še obnovitev tal v dvorani in kuhinji, obnovitev motorja avtocisterne in dokupili še zaščitno opremo.

V nadaljevanju občnega zbora so podelili priznanja in nagrade članom.

Zbrane je pozdravil tudi prvi mož občine Šentjur, župan mag. Marko Diaci. Zahvalil se nam je za nesebično delo in pomoč ljudem v stiski. Zaželel je, da tudi letos ne bi imeli intervencij in pohvalil, ker vlagamo v izobraževanje gasilcev in delamo z mladimi.

Spregovoril je tudi poveljnik GZŠ Martin Cmok. Izpostavil je aktivnosti GZŠ v letu 2020 ter pohvalil delo društva.

Predsednik krajevne skupnosti Zdravko Hribernik se je zahvalil za dobro sodelovanje krajevne skupnosti in društva ter zaželel, da bi tudi v prihodnje sodelovali, kot do sedaj.

Po dobri uri smo zaključili redni občni zbor in se v nadaljevanju še poveselili, gasilke pa so pripravile pogostitev.

Z gasilskim pozdravom NA POMOČ.

GALERIJA