Občni zbori

Redno letno srečanje članic GZ Šentjur – petek 1. marec 2019

Letošnje srečanje članic GZ Šenjur je gostilo naše gasilsko društvo PGD Kalobje. Najprej je vse zbrane pozdravil poveljnik društva Dejan Hribernik in nam vsem zaželel prijetno druženje. V nadaljevanju je predsednica komisije za delo s članicami GZ Šentjur Breda Županc pozdravila podpredsednika GZŠ Andraža Hladina, vse predsednike in poveljnike društev, predvsem pa vse prisotne članice. Župančeva je z imenovanjem delovnega predsedstva pričela uradni del srečanja.

Sledilo je poročilo predsednice komisije za delo s članicami Brede Županc o delu članic v letu 2018. Predstavila je aktivnosti in sodelovanje članic v vseh društvih čez leto tako na taktičnih vajah, tekmovanjih, pri sojenju na tekmovanjih, delu z mladino, izobraževanju in sodelovanju pri raznih prireditvah v društvih.

V nadaljevanju so predstavnice vseh PGD v GZ Šentjur predstavile svoja poročila o delu njihovih članic v letu 2018. Iz njihovih poročil je razvidno aktivno sodelovanje članic na vseh področjih, tako na operativnem kot družabnem področju. Članice so sledile vsem nalogam, ki so bile sprejete na ravni komisije za delo s članicami, kakor tudi nalogam, ki izhajajo iz dela v posameznih gasilskih društvih.

Predsednica komisije za delo s članicami Breda Županc je nato predstavila še plan aktivnosti za leto 2019. Dejala je, da se je komisija letos že enkrat sestala, potrdile so plan dela za tekoče leto in povabila, da se teh aktivnosti udeležuje čim več članic. Ponovno je poudarila, da so članice pri svojem delu v gasilskih društvih enakovredne svojim društvenim kolegom.

Ob zaključku je podpredsednik GZ Šentjur tov. Andraž Hladin pohvalil aktivno delovanje članic v zvezi in lokalnih gasilskih društvih ter se zahvalil za vsakršno pomoč članic pri skupnem delu. Glede enakovrednosti je dodal, da hrbtenico gasilstva tvorijo vsi gasilci in gasilke, hkrati pa je vsem članicam čestital ob prihajajočem prazniku dnevu žena.

Predsednica Župančeva se je zahvalila vsem, ki so ji čez leto pomagali pri njenem delu in delu članic, ter zaželela, da tudi v tem letu članice ostanejo povezane in skupaj dosežejo cilje, ki so jih potrdile na tokratnem srečanju. 

Dogovorjeno je, da bo naslednje redno srečanje članic, v letu 2020, organizirano v PGD Gorica pri Slivnici. Članice se takšnih srečanj želijo, saj se tako spoznavajo, pogovorijo, izmenjajo mnenja in seveda sprostijo.

Po zaključku uradnega dela srečanja so se vsi zbrani poveselili in plesno razgibali ob prijetni glasbi, za kar so poskrbeli člani ansambla PIK iz Vodruža pri Šentjurju.

Z gasilskim pozdravom Na pomoč!

Galerija: