Občni zbori

Občni zbor – Januar 2023

V soboto 21.1.2023 smo člani PGD Kalobje, prestavniki pobratenega društva PGD Brezje ter predstavniki ostalih prostovoljnih gasilskih društev v Šentjurski gasilski zvezi opravili volilni občni zbor, ki se je odvil v prostorih gasilskega doma na Kalobju.

Otvoritev občnega zbora se je začela s himno, ki jo je izvedla članica Kalobške godbe.

Nato je z nagovorom začel predsednik Franc Trupej, kjer je v poročilu povzel delovanje drušva v prejšnjem letu, se poslovil od svoje funkcije ter jo predal novoizvoljenemu predsedniku Janezu Belina.

Za njegovim poročilom so sledila tudi ostala poročila, med njimi tudi od poveljnika Dejana Hribernik, blagajničarke Marjetice Vodeb ter ostalih.

Sledila je razrešitev starega vodstva ter uradna izvolitev novega vodstva, po kateri je spregovoril novoizvoljeni predsednik PGD Kalobje Janez Belina.

Nato je sledila obravnava in sprejem programa dela, podelitve priznanj ter besede gostov.

Na koncu občnega zbora je še nekaj besed ponovno spregovoril predsednik Janez Belina in zaključil uradni del občnega zbora.

Nato so nam zaključek popestrili še člani Kalobške godbe, kjer so nam vrhunsko zaigrali nekaj skladb iz njihovege repertuorja in se jim za to popestritev nadvse zahvaljujemo.

Z gasilskim pozdravom, Na pomoč!